Select Page

RM-87100BMW

AUTO-MESSFIX BMW No. 81439424179. Calibrado a +/- 1 mm de precisión, con escala central.

RM-87100VW

Regleta de medición para VW número VAS 5159 Calibrado a +/- 1 mm de precisión, con escala central.